Strona główna

Menu

Goście online

Serwis parafii przegląda teraz
 7 gości 

Odwiedzin ogółem:

Od 1.01.2010:REKLAMA

Odwiedziny duszpasterskie - kolęda2018

piątek            -   28.12 -  ul. Kolonia Azot 8

sobota           -   29.12 -  Hotel (w święta zgłosić kto przyjmuje), ul. Azot 6

poniedziałek   -   31.12 -  ul. Puławskiego - od ul. Asnyka


2019

środa             - 2.01 - ul. Fabryczna - od Azotu, nr parzyste

czwartek        - 3.01 - ul. Fabryczna - od Azotu, nr nieparzyste

piątek            - 4.01 - ul. Olszewskiego - od Ronda, nr parzyste

sobota           - 5.01 - u. Azot VIII A, Azot XVIII

poniedziałek   - 7.01 - ul. Staszica, Stawowa

wtorek          - 8.01 - ul. Czarnieckiego, Robotnicza

środa            - 9.01 - ul. Olszewskiego - od Ronda, nr nieparzyste

czwartek       - 10.01 - ul. Ogrodnicza

piątek           - 11.01 - ul. Gościnna - od Budryka

sobota          - 12.01 - ul. Azot IV B, Azot II B

poniedziałek  - 14.01 - ul. Konopnickiej, Reja - od Ronda, nr nieparzyste

wtorek          - 15.01 - ul. Reja, nr parzyste od Ronda

środa            - 16.01 - ul. Budryka, Spacerowa

czwartek       - 17.01 - ul. Chopina, od obwodnicy do ul. Partyki (do Ronda)

piątek            - 18.01 - ul. Matejki, Chopina od ul.. Partyki do nr 97

sobota           -19.01 - ul. Azot II A, II B

poniedziałek  - 21.01 - ul. Miła od ul. Budryka

wtorek           - 22.01 - ul. Traugutta od końca

środa             - 23.01 - ul. Asnyka od Ogródków do ul. Reja

czwartek       - 24.01 - ul. Asnyka od ul. Reja

piątek           - 25.01 - ul. H.Partyki 2 - od godz. 15-ej

poniedziałek  - 28.01 - ul. H.Partyki 1 - od godz. 15-ej

wtorek          - 29.01 - ul. H.Partyki 3 - od godz. 15-ej

środa            - 30.01 - ul. H.Partyki 5 i 7 - od godz. 15-ejPoczątek kolędy o godz. 9.30
O kolędzie
Czym jest wizyta duszpasterska w domu, jak powinniśmy ją przeżyć i jak się do tego spotkania z kapłanem, ale też przede wszystkim z Jezusem przychodzącym do nas ze swoim błogosławieństwem przygotować ?

Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w  naszych  domach,  czyli  tak  zwanej kolędy.  Już wczesnośredniowieczne dokumenty kościelne wskazują na kolędowanie w  tym okresie  jako na  formę kontaktu  z  wiernymi  w  bardzo  rozległych wtedy parafiach. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się właśnie wtedy, gdy  wspominamy  przyjście  Boga  na ziemię.  Okres  Narodzenia  Pańskiego jest czasem pogłębienia więzi z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią.  Jedni  wyczekują  wizyty  księdza z  radością, dla  innych  to przykry obowiązek,  jeszcze inni  twierdzą,  że  to tylko zbiórka pieniędzy lub strata czasu albo jakaś kościelna wizytacja, kontrola. Są i tacy, którzy jej się obawiają.
Czym więc  jest kolęda  i  jak  ją rozumieć?  Kolęda  jako  oficjalna  wizyta duszpasterska  jest  przede  wszystkim spotkaniem  modlitewnym  i  rodzajem wyznania wiary  całej  rodziny,  dlatego też  powinna  zgromadzić  wszystkich domowników.  Ksiądz  przychodzi,  by pobłogosławić  rodzinie  na  nowy  rok i wspólnie z nią się pomodlić. Ta wizyta to  nie  tylko  błogosławieństwo,  ale i  spotkanie  kapłana  z  parafianami. Ważna  jest  obustronna serdeczność i  wrażliwość  religijna.  Kolęda  jest doskonałą okazją, aby lepiej się poznać, aby  przełamać  anonimowość,  aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia  dotyczące  życia  parafialnego  czy też życia konkretnej rodziny, aby porozmawiać o wątpliwościach dotyczących wiary. Przy okazji kolędy ksiądz poznaje warunki  życia  ludzi,  za  których  jest odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia, ale również i radości. Czasem musi też upomnieć.
Przypomnijmy, że kapłan jest  zobowiązany  na  mocy  Kodeksu Prawa  Kanonicznego  do  odwiedzania parafian  celem  wzajemnego  poznania się:  ?winien  nawiedzać  rodziny, uczestnicząc w  troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również
?  jeśli w czymś nie domagają ? roztropnie ich korygować? (KPK 529 § l).
Wizyta  duszpasterska  jest  okazją  do tego, aby zachęcić do większej gorliwości,  do  większego  zaangażowania  się w  życie  parafii,  a  może  do  podjęcia konkretnych decyzji życiowych, do uregulowania  sytuacji  rodzinnej,  małżeńskiej. Zwyczajowo składana przy kolędzie  ofiara  jest wyrazem  naszej  troski o  potrzeby  parafii  i  odpowiedzialności za Kościół (V przykazanie kościelne). Oczekujmy  kolędy  bez  obawy,  lecz z  radością.  Otwórzmy  drzwi  naszego domu  i  nasze  serca.  Zaprośmy  Syna Bożego,  by  się  narodził  w  każdym z  nas, w  naszej  rodzinie, w  rodzinach naszych sąsiadów i bliskich.

Kolęda jest wydarzeniem ważnym dla całej rodziny. Jeżeli to możliwe niech w  tym  czasie będą  obecni wszyscy domownicy. Jak  się do  tego spotkania przygotować? Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Przygotowanie do kolędy ma podwójny charakter. Duchowy przez udział w modlitwie. I zewnętrzny poprzez nakrycie stołu białym obrusem ustawienie  krzyża,  świec,  położenie  Pisma  Świętego,  przygotowanie wody święconej, kropidła. Wchodząc  do  mieszkania  kapłan  pozdrawia  domowników  i  razem z  rodziną modli  się,  prosząc  o  potrzebne  łaski  dla  nich. Następnie  kropi mieszkanie wodą święconą, błogosławi dom i jego mieszkańców. Po tym jest czas na wspólną rozmowę, poznanie się. Kapłan może zapytać o życie religijne domowników. Można przekazać duszpasterzowi swoje uwagi na temat parafii, potrzeb materialnych czy duchowych. Parafia prowadzi kartoteki swoich wiernych, gdzie odnotowuje się dane: przyjęte sakramenty, informacje  o  sytuacji  rodziny,  problemy.  Podczas  kolędy  kartoteka ta jest uzupełniana.

za: Parafia Archikatedralna, Lublin