Strona główna Ogłoszenia duszpasterskie

Menu

Goście online

Serwis parafii przegląda teraz
 3 gości 

Odwiedzin ogółem:

Od 1.01.2010:REKLAMAOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


4 listopada 2018

 31 Niedziela w ciągu roku
 1. Dziś przeżywamy odpust parafialny ku czci naszego patrona, św. Karola Boromeusza. Liturgii przewodniczy ks. Prałat Jan Nowak z Krakowa.
 2. Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się wypełnić w swoim  życiu, jest na dobrej drodze do królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od wszelkich przejawów religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.
 3. Za tydzień, w niedzielę 11 listopada, przypada 100. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, po 123 latach niewoli pod zaborami.
 4. Przypominamy, że jeszcze do czwartku włącznie, można ofiarować odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące, pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych.
 5. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby na co dzień doświadczali Bożej miłości.


W tym tygodniu patronują nam:
 •   9 XI - Najświętszy Zbawiciel oraz św. Jan Chrzciciel i św. Jan Ewangelista w rocznicę poświęcenia bazyliki laterańskiej, której patronują,
 • 10 XI - św. Leon Wielki (ok.400-461), papież, obrońca wiary i obrońca Rzymu przed najazdem barbarzyńców.11 listopada 2018

 32 Niedziela w ciągu roku
 1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy tęż wciąż dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.
 2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.
 3. W tym miesiącu przedstawiciele parafii dostarczą do każdej katolickiej rodziny opłatki na stół wigilijny.
 4. Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.


W tym tygodniu patronują nam:
 • 12 XI - św. Józefat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem,
 • 13 XI - święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (za. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy,
 • 17 XI - św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich.